800 teknik 1 allt

Detta är en kurssida valda bitar av teknik 1.

Plan

L1

Introduktion och teknikutvecklingsprocessen.

Sidan 1 - 7 i häftet.

läxa till nästa lektion: Instuderingsfrågor för teknikutvecklingsprocessen i frågehäftet. Fråga 1 och 2.

L2

Hur får man nya idéer? Vi övar.

Sidan 8 - 11 i häftet.

läxa till nästa lektion: instuderingsfrågor nr 3 - 6

L3

Praktisk övning på teknikutvecklingsprocessen.

läxa till nästa lektion: Inga nya frågor, men repetera de tidigare.

L4

Teknikutveckling, mjölk och förpackningar

Sidan 12 - 13 i häftet.

läxa till nästa lektion: Instuderingsfrågor för tetrapack på sidan 4 och 5 i häftet med frågor.

L5

Del 1 - teknikutveckling - 30 min

Teknikutveckling gruppuppgift

Vad styr teknikutvecklingen?

Del 2 - jordbruk - 40 min

Jordbruk

Jordbruk gruppuppgift

Del 3 - skiften - 30 min

Jordbruk, skiften

Sidan 14 - 19 i häftet.

läxa till nästa lektion:

Instuderingsfrågor för:

  • Vad styr teknikutvecklingen? Sidan 6 och 7 i frågehäftet.
  • Jordbruk. Sidan 8 och 9 i frågehäftet.

L6

Infrasystem

Gruppuppgift om infrasystem

Framtidens infrasystem, gruppuppgift

Sidan 20 - 26 i häftet.

läxa till nästa lektion: Instuderingsfrågor för infrasystem. Sidan 10 och 11 i häftet.

L7

Det stora svenska lyftet. När Sverige blev rikt.

Sidan 27 - 30 i häftet.

läxa till nästa lektion: Instuderingsfrågor för "Det stora svenska lyftet". Sidorna 12 - 14 i frågehäftet.

L8

Datorns funktion. Teori finns bara på hemsidan och inte i häftet.

läxa till nästa lektion: Instuderingsfrågor för en dators funktion. Frågorna finns i frågehäftet på sidan 15 - 21. Inget material finns i häftet. Material finns bara på hemsidan.

L9

Uppgift för kommunikation och IT.

Delade dokument för redovisning te1a. Samtliga dokument delas av alla i klassen och läraren. Alla kan skriva i samtliga dokument.

läxa till nästa lektion:

L10

Uppgifter för algoritmer.

läxa till nästa lektion: Instuderingsfrågor för algoritmer. Frågorna finns i frågehäftet på sidan 22 - 27.

L11 - CAD och ritteknik

repetition

L12 - PROV

Instuderingsfrågorna utgör grunden för provet.

Instuderingsfrågorna finns i frågehäftet, men inte frågorna för lektion 9, dessa finns på hemsidan och svaren finns i dokument som delas av alla i klassen. Se lektion 9.

Material finns i häftet och på hemsidan. En del material delas i Classroom.

L13 - L19

CAD och ritteknink

L20

prov CAD och ritteknik

Kursens innehåll

  • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.

  • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle. Kvalitetsarbete.

  • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.

  • Tekniska begrepp, teorier, och modeller innefattande beräkningar och rimlighetsbedömningar.

  • Ritningsläsning och skiss- och ritteknik med introduktion i hur man hanterar cad-program.