010 Arduino projekt 10

sidor 102 - 112

Koppla enligt figurer på sidan 104.

VARNING Risk för kortslutning i L293D. Var noggrann vid inkoppling. Bryt strömförsörjningen till Arduinon om L293D blir väldigt varm.

Komponenter

  • vridpotentiometer 10 kohm
  • H-brygga, L293D
  • resistor 10 kohm
  • DC-motor
  • batteri 9V med hållare
  • 2 switch

Mål

När övre knappen trycks in växlar motorn mellan att vara av och på. Den byter från det ena läget till det andra.

Den undre knappen styr motorns rotationsriktning.

Vridpotentiometern styr hur snabbt motorn snurrar.

Idé

För att få en likströmsmotor att snurra åt andra hållet behöver man byta plats på plus och minus i inkopplingen av motorn.

I projekt 9 användes en transistor för att styra om motorn roterade framåt eller var stilla. Transistorn fungerar som en elektronisk strömbrytare. Fördelen med att använda en transistor är att motorn inte behöver få sin strömförsörjning från Arduinon utan kan få den från till exempel ett externt batteri, oftast med högre spänning.

Nu lägger vi till tre transistor. Med hjälp av fyra transistorer kan man styra om motorn roterar bakåt eller framåt. Det går också att bromsa motorn eller låta den vara i friläge. Denna styrning kallas H-brygga.

Kort om H-brygga på Wikipedia.

Istället för att använda fyra lösa transistorer ska vi använda de fyra som är inbyggda i kretsen (eng. intergrated circuit, IC) L293D.

Teori om H-brygga och motorstyrning

Mer information om H-brygga och L293D på engineersgarage.com

Mer information om H-brygga och motorstyrning på robotplatform.com

Kod

Kod på GitHub, med små modifieringar jämfört med i boken.

Test

Testa att knappar och vridpotentiometer styr motorn som tänkt, se ovan under mål.