004 Arduino projekt 4

Sidan 52 - 61

Koppla enligt figurerna på sidan 54, eller enligt figuren nedan. Kopplingen nedan är ritad och simulerad i TinkerCad. Kopplingen skiljer sig något från den i boken men samma program används till båda kopplingarna. I kopplingen nedan har färger valts på sladdarna för att matcha den färg som styrs på dioden.

OBS långa benet på lysdioder ska vara närmast plus.

Komponenter

  • LED RGB
  • fotoresistor 3
  • resistor 3 x 220 ohm, 3 x 10 kohm

Mål

Styra en lysdiod som har tre färger: röd, grön och blå, med hjälp av tre fotoresistorer.

Teori - spänningsdelning

Se gärna filmen om spänningsdelning.

Program

Kopiera inte koden. Skriv av koden så lär du dig mer. Fundera på varför man skriver som man gör.

Kod på GitHub

Koden på GitHub innehåller kommentarer på svenska och skiljer sig lite från koden i boken, men resultatet är detsamma. I boken har rött och grönt ben bytt pin-nummer i koden.

Testa

Lys på fotoresistorerna för att se hur ljusstyrkan och färgen på lysdioden ändras. Eller håll ett finger över en eller två fotoresistorer i taget.