012 Arduino projekt 12

Sidorna 124 - 135.

Koppla enligt figurer på sidan 126.

Komponenter

  • switch
  • LED, 1 röd, 1 grön, 1 gul
  • resistor 3 x 220 ohm, 10 kohm, 1Mohm
  • kondensator 100µF (eng. capacitor)
  • servo-motor
  • piezo
  • 3 male header pins

Mål

Kassaskåp som kan låsas med knapp, samt låsas upp med tre lagom hårda knackningar.

Använder piezo för att läsa av ljudnivån.

Ljusens betydelse:

  • Grönt lyser: upplåst

  • Rött lyser: låst

  • Gult blinkar till: giltig knackning

Motor vrider om låset.

Kod

Kod på GitHub

Test

Se till att kassaskåpet fungerar som beskrivits under mål.