013 Arduino projekt 13

Sidorna 136 - 142

Koppla enligt figur på sidan 138.

Komponenter

  • LED
  • resistor 220 ohm, 1 Mohm
  • aluminiumfolie

Mål

Då man håller i metallfolien ska lysdioden tändas, annars ska den vara släckt.

Du behöver välja lämpligt tröskelvärde, se koden.

Kod

Kod på GitHub

No such file error

Jag fick problem med att biblioteket CapacitiveSensor inte fanns.

Kontrollera stavningen noga först. När du är säker på att du har stavat rätt och kompilatorn klagar på att biblioteket saknas gör du på följande vis. Klicka:

  1. Skiss
  2. Inkludera bibliotek
  3. Hantera bibliotek ...
  4. Sök efter CapacitiveSensor
  5. Klicka installera

För detaljerad information följ länk till 2 Easy fixes to Arduino error: “.h: No such file or directory”och se section 2.

Test

Testa att lysdioden tänds när du vidrör metallfolien och att den är släckt då du inte vidrör metallfolien.