024 Exempel slingor while och for

Genomgång av while-slinga och for-slinga.

Se även exempel med if-sats

Vad ska hända?

Vridpotentiometerns läge bestämmer hur många lysdioder som ska tändas.

Kod som finns först

 const int ledPins [] = {4, 3, 2};

while-slinga

kod

 int i = 0;
 while (i < 3)
 {
   pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
   i = i + 1;
 }

likvärdig kod

 pinMode(ledPins[0], OUTPUT);
 pinMode(ledPins[1], OUTPUT);
 pinMode(ledPins[2], OUTPUT);

Pseudokod för while-slinga

 i  = 0
 medan i < 3
   ledPins[i] blir OUTPUT
   öka i med 1

Flödesdiagram

for-slinga

kod

 for (int i = 0; i < 3; i = i + 1)
 {
   digitalWrite(ledPins[i], LOW);
 }

likvärdig kod

 digitalWrite(ledPins[0], LOW);
 digitalWrite(ledPins[1], LOW);
 digitalWrite(ledPins[2], LOW);

flödesdiagram

Hela koden på GitHub

Koppling