026 Exempel reaktionstid

Koppling

Pseudokod

 om state är START
   tänd diod
   vänta i slumpad tid: 3 - 6 sekunder
   släck diod
   spara starttid
   state = WAIT
 om state är WAIT
   vänta på knapptryck 
     spara sluttid
     visa: sluttid - starttid
     dioden blinkar några gånger
     state = START

Kod

Kod på GitHub

Datatyper

Om int

Om long