853 jordbrukare

gruppuppgift cirka 4 o 4

Var övergick man till att bli jordbrukare från att vara samlare och jägare?

Vilka blev konsekvenserna?

Varför blev man jordbrukare? Motivera ert eller era svar.

Centralt innehåll C9

Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.

Mål 7

E

Eleven redogör översiktligt för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriver översiktligt hur samhälle och teknik samspelar.

C

Eleven redogör utförligt för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriver utförligt hur samhälle och teknik samspelar.

A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriver utförligt och nyanserat hur samhälle och teknik samspelar.