025 Exempel max temperatur

Mål

Skapa en temperaturmätare som lagrar den högsta uppmätta temperaturen.

Koppling

Flödesdiagram - algoritm

Kod

Kod på GitHub

Utmaningar

Nollställ

Lägg till en knapp som nollställer max. Det vill säga sätter max till den temperatur som mäts nu.

Min - lägsta temperatur

Lägg till så att den minsta temperaturen också sparas.

Display

Använd displayen för att visa ögonblickstemperatur samt den högsta och den minsta uppmätta temperaturen.

Tidpunkt för max och min

Lägg till så att tidpunkten för uppmätt max och min visas.

En graf

Visa en graf på displayen över hur temperaturen har varierat under det senaste dygnet. Du kan välja annan tidsperiod också.

Låt fantasin flöda

Lägg till en annan funktion som du hittar på själv.