070 pekare

Pekare kallas på engelska för pointer. Undvik pekare om du kan. Det kan vara så att pekare använd i kod som du läser. I så fall kan det vara bra att förstå så mycket så att du kan läsa koden. Läs mer i någon av länkarna nedan.

Lek med koden på GitHub, men läs den första artikeln nedan först.

Mer om pekare (eng. pointer)

Pointer access operators, Arduino.cc