023 Exempel if-sats

Genomgång av if-sats.

Vad ska hända?

Vridpotentiometerns läge bestämmer hur många lysdioder som ska tändas.

Pseudokod

 Om värdet är 0 - 255 
   släcks alla lysdioder
 Annars om värdet är 256 - 511
   tänds den första lysdioden 
   övriga släcks
 Annars om värdet är 512 - 767
   tänds två lysdioder
   den sista släcks
 Annars
   alla lysdioder tänds

Kod

 if (0 <= potValue && potValue < 256)
 {
   digitalWrite(ledOnePin, LOW);
   digitalWrite(ledTwoPin, LOW);
   digitalWrite(ledThreePin, LOW);
 }
 else if (256 < potValue && potValue < 512)
 {
   digitalWrite(ledOnePin, HIGH);
   digitalWrite(ledTwoPin, LOW);
   digitalWrite(ledThreePin, LOW);
 }
 else if (512 < potValue && potValue < 768)
 {
   digitalWrite(ledOnePin, HIGH);
   digitalWrite(ledTwoPin, HIGH);
   digitalWrite(ledThreePin, LOW);
 }
 else 
 {
   digitalWrite(ledOnePin, HIGH);
   digitalWrite(ledTwoPin, HIGH);
   digitalWrite(ledThreePin, HIGH);
 }

Hela koden på GitHub

Flödesdiagram

Koppling