810 introduktion

Mål för lektionen - del 1

Känna till kursens innehåll

Se startsidan.

Känna till kursens upplägg

  • 20 lektioner, 10 teknikutveckling + prov, 8 CAD + prov

  • Häfte delas ut under första lektionen. Skriv namn på häftet.

  • Föreläsningar

  • Arbeten i grupp

  • Instuderingsfrågor

  • Sista lektionen är det skriftligt prov. Instuderingsfrågorna utgör grunden för provet.

  • Betyg sätts utifrån resultatet på provet samt insatsen under lektionerna.

Känna till betygskriterier

Betygskriterier och mål på Skolverkets hemsida

Mål för lektionen - del 2

Kan förklara vad teknikutveckling är och hur den går till.

Kan beskriva teknikutvecklingsprocessen.

Framgångskriterier

E

Beskriver översiktligt hur teknik utvecklas.

Redogör översiktligt för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen.

C

Beskriver utförligt hur teknik utvecklas.

Redogör utförligt för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen.

A

Beskriver utförligt och nyanserat hur teknik utvecklas.

Redogör utförligt och nyanserat för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen.

Nyanserat betyder till exempel att avvikelser från huvudspår beskrivs och motiveras.

introduktion - teknikutveckling

nya upptäckter

Röntgen

Sir Alexander Fleming

utveckling av befintlig teknik

Anpassa bättre till befintliga behov.

Mindmap

Bild på enkel

Bild på komplex

Del 3

Om aktiebolag hos Bolagsverket

Om patent hos Patent och registreringsverket (PRV)

Tre korta humoristiska filmer om att hitta immateriella tillgångar i företaget.

Studieteknik

Tankekarta (eng. mindmap)