021 Exempel diod potentiometer

Mål

Styr ljusstyrkan med en vridpotentiometer.

Kod

Kod på GitHub

Använda funktioner

  pinMode()
  Serial.begin()
  analogRead()
  analogWrite()
  Serial.print()
  Serial.println()
  delay()

Koppling

Teori - spänningsdelning

Spänningen U = 5V delar upp sig procentuellt över de båda resistorerna. Den största resistorn får den största spänningen.

Den totala resistansen vid seriekoppling av resistorer är summan av resistorerna.

R = R1 + R2 = 400 + 600 = 1000 ohm

I detta fall blir det.

U1 = 400 / 1000 ⋅ 5 V = 40% ⋅ 5V= 2V

och

U2 = 400 / 1000 ⋅ 5 V = 60% ⋅ 5V= 3V

Allmänt gäller

Totala resistansen. (ekvation 1)

R = R1 + R2

Strömmen i kretsen. (ekvation 2)

I = U / R

Insättning av (1) i (2) ger: (ekvation 3)

I = U / ( R1 + R2)

Spänningen över den vänstra resistorn. (ekvation 4)

U1 = R1 ⋅ I

Insättning av (3) i (4) ger:

U1 = R1 ⋅ U / ( R1 + R2)

Byt ordning på multiplikationen av R1 och U medför:

U1 = U ⋅ R1 / ( R1 + R2)

Kort om potential

Potentialen i A betecknas VA

Jordning i punkten A gör att potentialen är noll här. Jämför med mekanisk lägesenergi där energin är noll vid noll-nivån.

Potential är nästan elektrisk lägesenergi.

Potential = elektrisk lägesenergi / laddning

VA = 0[V]

Jag sätter hakparenteser [] runt enheten volt för att inte förväxla det med storheten potential som har samma beteckning.

VB = 2[V]

VC = 5[V]

Spänning är skillnad i potential.

U = VC - VA

U1 = VB - VA

U2 = VC - VB

Om mätningen i figuren ovan

I exemplet ovan mäter Arduinon potentialen i B eller spänningen i B relativt A.