001 Arduino projekt 1

I boken sidorna 20 - 31

Se sidan 20 för att se vad du behöver.

  • Arduino med kopplingsplatta, usb-kabel, dator
  • röd lysdiod (OBS, det långa benet ska vara närmast plus och det korta närmast minus)
  • motstånd 220 ohm
  • några sladdar

Läs sidan 23 om du inte vet hur kopplingsplattan (eng. breadboard) fungerar.

koppling 1 - resistor och lysdiod

Sidan 24 - 25

Koppla enligt figur 5 eller 6 på sidan 24, OBS långa benet på lysdioden närmare plus än det korta benet.

OBS, resistorn måste kopplas i serie med lysdioden annars sprängs den.

Se till att dioden lyser.

koppling 2 - med tryckknapp

Sidan 26 - 27.

Koppla enligt figur 8 eller 9 på sidan 26.

När knappen hålls in är lysdioden tänd, annars släckt.

koppling 3 - två tryckknappar i serie

Sidan 28.

Koppla enligt figur 10 eller 11.

Båda knapparna måste hållas in för att lysdioden ska lysa.

koppling 4 - två parallella tryckknappar

Sidan 29

Koppla enligt figur 12 eller 13.

Tryck på en av knapparna eller båda samtidigt för att tända lysdioden.