001 Arduino projekt 1

I boken sidorna 20 - 31

Lärandemål

  1. Koppla lysdiod till Arduino med skyddsmotsånd
  2. Koppla strömbrytare i serie med lysdiod för att kunna släcka och tända dioden
  3. Förstå hur serie- respektive parallellkoppling av strömbrytare kan slå av och på lysdioden.

Genomförande

Se sidan 20 för att se vad du behöver.

  • Arduino med kopplingsplatta, usb-kabel, dator
  • röd lysdiod (OBS, det långa benet ska vara närmast plus och det korta närmast minus)
  • motstånd 220 ohm
  • några sladdar

Teori

Läs sidan 23 om du inte vet hur kopplingsplattan (eng. breadboard) fungerar, eller se figuren nedan. De gröna strecken på kopplingsplattan visar vilka hål som är ihopkopplade inuti plattan.

koppling 1 - resistor och lysdiod

Sidan 24 - 25

Koppla enligt figur 5 eller 6 på sidan 24, OBS långa benet på lysdioden närmare plus än det korta benet.

OBS, resistorn måste kopplas i serie med lysdioden annars sprängs den.

Se till att dioden lyser.

koppling 2 - med tryckknapp

Sidan 26 - 27.

Koppla enligt figur 8 eller 9 på sidan 26.

När knappen hålls in är lysdioden tänd, annars släckt.

koppling 3 - två tryckknappar i serie

Sidan 28.

Koppla enligt figur 10 eller 11.

Båda knapparna måste hållas in för att lysdioden ska lysa.

koppling 4 - två parallella tryckknappar

Sidan 29

Koppla enligt figur 12 eller 13.

Tryck på en av knapparna eller båda samtidigt för att tända lysdioden.