056 slingor for

Samma exempel som för while-slingor upprepas här med for-slingor.

Kod på GitHub: först while-slingor sedan for-slingor

Skriva ut 1, 2, 3

Samma flödesschema för while- och for-slinga.

Kod med for-slinga i setup

For- och while-slingor är två olika sätt att göra samma sak på.

 Serial.begin(9600);

 for (int i = 1; i < 4; i = i + 1)
 {
   Serial.println(i);
 }

Jämför med while-slingan nedan

 Serial.begin(9600);

 int i = 1;
 while (i < 4)
 {
   Serial.println(i);
   // öka i med ett
   i = i + 1;
 }

Skriva ut 3, 5, 7

Samma flödesschema för while- och for-slinga.

Kod för for-slinga i setup

 Serial.begin(9600);

 for (int i = 3; i < 8; i = i +2)
 {
   Serial.println(i);
 }

Jämför med while-slinga

 Serial.begin(9600);

 int i = 3;
 while (i < 8)
 {
   Serial.println(i);
   // öka i med två
   i = i + 2;
 }

Räkna ner 10, 7, 4, 1

Samma flödesschema för while- och for-slinga.

Kod för for-slinga i setup

 Serial.begin(9600);

 for (i = 10; i > 0; i = i - 3)
 {
   Serial.println(i);
 }

Jämför med while-slinga

 Serial.begin(9600);

 // startvärde
 int i = 10;
 // medan större än noll
 while (i > 0)
 {
   Serial.println(i);
   // minska med 3
   i = i - 3;
 }

Utmaning - for-slinga

A

Räkna upp 0, 3, 6, 9, 12, 15

B

Räkna ner 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0