881 instuderingsfrågor - datorn

  1. Vad används hålkort till vid vävning av tyg?

  2. Hur fungerar ett så enkelt relä som möjligt? Vad används det till?

  3. Hur kan ett elektronrör används det som en strömbrytare? Beskriv hur strömbrytaren fungerar.

  4. Varför är transistorer bättre än elektronrör?

  5. Vad används transistorer till idag?

  6. Översätt det binära talet 1010 till decimaltal.

  7. Hur kan en och-grind (eng. and-gate) byggas av två transistorer?