003 Arduino projekt 3

Sidorna 42 - 51.

Koppla enligt figur på sidan 44.

Komponenter

 • LED, 3 röda
 • resistor 3 x 220 ohm
 • TMP, temperatursensor

Mål

Lamporna är släckta vid start.

Om man håller i termistorn (temperaturgivare) så tänds dioderna. Ju längre du håller desto fler tänds.

20 grader celsius - alla släckta

22 grader celsius - en tänd

24 grader celsius - två tända

26 grader celsius - tre tända

Program

Koden skiljer sig något från den i boken. Funktionen är dock densamma.

Kod på GitHub

 // analogt stift som terminstorn kopplas till
 const int sensorPin = A0;

 // gränstemperatur i grader celsius då alla dioder är släckta
 // denna kan du behöva ändra om det är varmt i rummet
 const float baselineTemp = 20.0;

 // körs en gång vid uppstart
 void setup()
 {
   // öppna serieporten
   // 9600 bitar (ettor och nollor) per sekund
   Serial.begin(9600);

   // digitala stiften 2, 3, 4 ska vara output, 0 volt
   int pinNumber = 2;
   while (pinNumber < 5)
   {
     pinMode(pinNumber, OUTPUT);
     digitalWrite(pinNumber, LOW);
     pinNumber = pinNumber + 1;
   }
 }

 // upprepas om och om igen
 void loop()
 {
   int temperatureSensorValue = analogRead(sensorPin);

   // skriv ut mätvärde på datorn
   Serial.print("Temperatur sensor value: ");
   Serial.print(temperatureSensorValue);

   // omvandla mätvärde [0 - 1024) till spänning i volt
   float voltage = (temperatureSensorValue / 1024.0) * 5.0;

   Serial.print(", Volts: ");
   Serial.print(voltage);

   // omvandla till temperatur i grader celsius
   float temperature = (voltage - 0.5) * 100;

   Serial.print(", degrees C: ");
   Serial.print(temperature);

   // styr lampor
   if (temperature >= baselineTemp + 6)
   {
     // tänd tre dioder
     digitalWrite(2, HIGH);
     digitalWrite(3, HIGH);
     digitalWrite(4, HIGH);
   }
   else if (temperature >= baselineTemp + 4)
   {
     // tänd tre dioder
     digitalWrite(2, HIGH);
     digitalWrite(3, HIGH);
     digitalWrite(4, LOW);
   }
   else if (temperature >= baselineTemp + 2)
   {
     // tänd tre dioder
     digitalWrite(2, HIGH);
     digitalWrite(3, LOW);
     digitalWrite(4, LOW);
   }
   if (temperature < baselineTemp)
   {
     // släck alla dioder
     digitalWrite(2, LOW);
     digitalWrite(3, LOW);
     digitalWrite(4, LOW);
   }

   // pausa i 1 ms
   delay(1);
 }

Testa

Se till att det fungerar som tänkt. När du håller i termistorn bör dioderna tändas en efter en, och släckas en efter en då du släpper.

Kanske behöver du ändra på baselineTemp.