860 infrasystem

Infrasystem - definition

Eng. infrastructure, mer på Wikipedia

Definition på dictionary.com.

 1. the basic, underlying framework or features of a system or organization.

 2. the fundamental facilities and systems serving a country, city, or area, as transportation and communication systems, power plants, and schools.

 3. the military installations of a country.

Översatt till svenska.

 1. det grundläggande, underliggande ramverket eller funktioner i ett system eller organisation.

 2. de grundläggande anläggningar och system som finns i ett land, stad eller område, som transport- och kommunikationssystem, kraftverk och skolor.

 3. militära installationer i ett land.

Vad är infrasystem?

Exempel

 • vägar

 • vattenledningar

 • avlopp

 • sopphantering

 • sjukvård

 • skolor

underlättar flöden av

 • människor

 • gods

 • information

allmänt tillgängliga

ibland mot betalning

ger grundförutsättningar

för många olika verksamheter i

 • länder

 • städer

 • regioner

 • organisationer

byggda för att fungera under lång tid

har ett nätverk

T.ex. järnväg

har ett flöde

T.ex. järnväg transportera gods och människor

består av

 • tekniska komponenter

 • människor och organisationer

 • institutionella ramar

ägare

ofta stat och kommun, men långt ifrån alltid

kontrollorgan

 • kommun,

 • stat

 • överstatligt, t.ex. International Atomic Energy Agency (IAEA), International Telecommunication Union (ITU)

Industriella revolutionen

ångmaskinen

ca 2 min

Historia

akvedukt

aqua betyder vatten

akvedukt på NE.se

romersk akvedukt i Spanien Romers akvedukt i Spanien

avlopp

Cloaca Maxima

sjöfart

Om fartyg på Wikipedia

post - kurir

vägar

Vägar i Romarriket

kanaler

Kina

Grand canal ca 600 fKr

Göta kanal

 • klar 1832

 • 22 år att bygga

 • 60 000 soldater

 • 58 slussar

Mer om Göta kanals historia, gotakanal.se.

järnväg

Om järnväg på Wikipedia

tidigare på land:till fots, häst, häst och vagn

tidtabell ger behov av gemensam tid

elektricitet

telegraf

teletrafiknät

bredband

flyg

satellit

kommunikation

rymdresor

 • månen

 • ISS

Framtid

Energikällor

 1. Fusion

 2. Flying wind farms

 3. Biofuels

 4. Solar windows

 5. Nuclear waste. Stavar i vatten, 5% används. Stavar i flytande natrium, 95% används.

 6. Geothermal heat from lava

 7. Hydrogen

 8. Tidal power

 9. Human power

 10. Spaced based solar power

maglev train

500 km/h

Hur fungerar de?

10 stora projekt