050 if-sats

If-sats

Idé

Kasta mynt som visar krona eller klave.

Flödesschema

Pseudokod

 kasta mynt
 skriv ut vad myntet visar

mer som kod

 skapa variabel för att spara ett tal
 slumpa tal, 0 eller 1, och spara
 om talet är 0 -> skriv ut krona
 annars -> skriv klave

Kod i funktionen setup()

Kod på GitHub

 // möjliggör överföring till dator från Arduino
 // överföringshastiheten är 9600 bitar,ettor eller nollor,
 // per sekund
 Serial.begin(9600);

 // för att det inte ska bli samma slumptal
 // varje gång som programmet körs
 randomSeed(analogRead(A0));

 // variabel för att spara ett heltal
 int slumptal;

 // slumpa tal och spara i variabeln
 // möjliga tal 0, 1, (men inte 2)
 slumptal = random(2); 

 if (slumptal == 0)
 {
   Serial.println("krona");
 }
 else 
 {
   Serial.println("klave");
 }

Teori - operatorer

Operatorer för jämförelse

 < mindre än
 > större än
 == lika
 <= mindre eller lika
 >= större eller lika
 != inte lika

 ! betyder inte

Kombinera villkor

Vilkoret

 0 < x < 10

Måste skrivas som ett kombinerat villkor se nedan, där && betyder och.

 0 < x && x < 10

Utmaing - if-sats

 kasta två tärningar
 visa resultat
 om lika skriv ut vinst
 annars skriv ut förlust

If med else if

Idé

Kasta tresidig tärning och visa resultatet i form av tärningsögon på datorn.

Flödesschema

Pseudokod

 slumpa tal: 1, 2 eller 3
 om 1  -> visa en prick  
 om 2 -> visa två prickar
 annars -> visa tre prickar

Kod i funktionen setup()

Kod på GitHub

 // möjliggör överföring till dator från Arduino
 // överföringshastiheten är 9600 bitar,ettor eller nollor, per sekund
 Serial.begin(9600);

 // för att det inte ska bli samma slumptal
 // varje gång som programmet körs
 randomSeed(analogRead(A0));

 // variabel för att spara ett heltal
 int slumptal;
 // slumpa tal och spara i variabeln
 // möjliga tal 1, 2, 3, (men inte 4)
 slumptal = random(1, 4); 

 if (slumptal == 1)
 {
   Serial.println("");
   Serial.println("  * ");
   Serial.println("");
   Serial.println();
 }
 else if (slumptal == 2)
 {
   Serial.println("*");
   Serial.println("");
   Serial.println("    *");
   Serial.println();
 }
 else
 {
   Serial.println("*");
   Serial.println("  * ");
   Serial.println("    *");
   Serial.println();
 }

Typisk output i seriell monitor

Utmaning

 kasta två tärningar
 om båda visar sex skriv ut storvinst
 annars om båda är lika skriv ut vinst
 annars skriv ut förlust