900 algoritmer

Lärandemål

 1. Kan beskriva vad en algoritm är och vad den kan användas till.

 2. Kan skriva en algoritm.

 3. Kan göra ett flödesschema för en algoritm.

 4. Kan växla mellan en algoritm skriven som en text och samma algoritm ritad i ett flödesdiagram.

 5. Kunna sekvens, val och återkoppling i flödesschema. Återkoppling kallas även slinga eller loop.

 6. För flödesschema kunna symboler för start, slut, in- och utmatning, val och process.

Fakta

En algoritm är en ändlig beskrivning av hur man steg för steg löser ett problem. Algoritmen tar indata, problemet, och producerar utdata, lösningen.

Om flödesschema på Wikipedia

Bild på engineering flowchart

Om att rita flödesdiagram.

Beteckningar i flödesdiagram

Flödesdiagram med återkoppling

Visa flödesdiagram i Google-presentation, se punkter nedan.

 • Infoga, form, former, välj en och skriv text i.

 • Infoga, form, pil.

Professorns optimala algoritm: Så sågar du ett krokigt träd, Ny teknik

Uppgifter

 1. Gör instuderingsfrågorna i häftet.

 2. Gör ett flödesdiagram på papper eller i datorn t.ex. som Google-presentation. Beskriv hur man kokar gröt. Välj din favoritgröt. Pröva din bänkgrannes, i fantasin. Fungerar det?

 3. Rita ett flödesdiagram över hur man multiplicerar två bråk.

 4. Rita ett flödesdiagram över hur man löser ekvationer av typen: ax + b = 0, där x är obekant och a och b är kända. Pröva med 2x + 10 = 0. Fler ekvationer att pröva med: 2x = 10, 3x + 5x - 10 = 70. Byt flödesdiagram med din granne. Hitta på ekvationer som det klarar och inte klarar. Hur kan ni förbättra era diagram?

 5. Gör ett flödesdiagram som visar hur man löser en andragradsekvation. Jämför med bänkgrannen. Fungerar era algoritmer? Hjälps åt.

 6. Gör ett flödesdiagram som visar hur man adderar två bråk.

 7. Välj en bokstav. Rita ett flödesschema över hur man skriver bokstaven med penna på papper.

 8. En cykel har ett däck som är utan luft. Målet är att däcket ska vara välfyllt. Gör ett flödesdiagram över hur problemet kan lösas. Jämför med bänkgrannen. Hjälps åt för att få ett bättre flödesdiagram.

 9. Hitta på ett problem. Rita ett flödesdiagram som löser problemet. Ge problemet till en kompis. Dela problemet och lösningen med din lärare.

 10. Gör föregående uppgift igen.