005 Arduino projekt 5

Sidorna 62 - 69.

Koppla enligt figurerna på sidan 64.

Obs på motorsladden är det färgerna ni ska gå efter och inte ordningen.

Varning! Kondensatorn, den blå miniburken, måste kopplas rätt annars kan den explodera. Sidan med svart streck kopplas till minus (-) och den andra sidan till plus (+).

Då motorn slås på behöver den större ström än Arduinon kan ge. Därför används kondensatorn som ett extra "batteri" då motorn slås på.

Potentiometern, den blå med vit vridbar pinne är ett variabelt motstånd, se gärna filmen nedan, från ca 1:20 till ca 2:20.

Komponenter

  • potentiometer 10 kohm
  • servomotor
  • kondensator (eng. capacitor) 100µF
  • 3 male header pins

Mål

Styr motorns läge med hjälp av potentiometern.

Kod

Kod på GitHub

Test

Testa att motorns axel roterar då du vrider på potentiometern. Ett läge på potentiometern motsvarar ett visst vridläge på motorns axel.