890 kommunikation och IT

Organisation

Expertgrupper

Klassen delas in i fem grupper, expertgrupper. De får var sitt område.

Instuderingsfrågor ska besvaras av gruppen som helhet.

Grupper förbereder redovisning med hjälp av en Google-presentation.

Bilder är bra!

I följande mapp som delas med dig besvaras frågor i avsett dokument. Presentationen görs också här.

Mapp för te1A.

Mapp för te1B.

Hur lång tid?

Lärgrupper

Grupper med experter från fem olika områden bildas. En expert i taget redovisar för övriga.

Hur lång tid?

Befäst kunskapen

Förhör varandra på instuderingsfrågorna. Två och två eller tre och tre.

Övrigt

Instuderingsfrågorna finns inte i häftet utan bara här. En del av frågorna går lite omlott.

Tidig kommunikation

 • Ljud

 • Kroppsspråk

 • Lukt

 • Bilder

Skrift

Den första skriften, Populär historia

 1. Ange årtal som är kopplade till frågorna nedan.

 2. När och var utvecklades den första skriften?

 3. Utvecklades skriftspråket på en plats och spreds eller på flera oberoende platser? Utveckla.

 4. Beskriv samhället där skriften utvecklades.

 5. Vad användes skriften till i början?

 6. Hur skrev man?

 7. Varför uppstod skriften?

 8. Hur har skriften utvecklats till dagens alfabet? Beskriv viktiga steg?

 9. Hur har skriftspråket påverkat mänskligheten?

 10. Tänk dig att du lever i en värld utan skrift. Beskriv en dag i ditt liv.

Tryckpress

Om papper och tryck på Tekniska museet i Stockholm. Det finns en undermeny med fler texter.

Om boktryckarkonsten på Allt om historia

 1. Vilket år utvecklade Gutenberg det nya sättet att trycka?

 2. Hur gjordes böcker före Gutenbergs tid?

 3. Vad var det nya med tryckpressen som Gutenberg gjorde? Beskriv för- och nackdelar.

 4. Vad fick den nya tryckpressen för konsekvenser för samhället?

 5. Beskriv tryckteknikens utveckling i Kina. Vad var det för likheter och skillnader mellan teknikerna i Kina och Europa? Varför var teknikerna annorlunda?

 6. Tänk dig att du lever i en värld utan tryckpress. Beskriv en dag i ditt liv.

Telegraf

Om telegrafen på Tekniska museet i Stockholm.

Om telegrafens funktion på Youtube på svenska.

Om telegrafens funktion på Youtube på engelska.

Börja med frågorna om den elektriska telegrafen, fråga 4 och framåt. Optiska telegrafen görs i mån av tid.

 1. När uppfanns en fungerande optisk telegraf?

 2. Hur fungerade den optiska telegrafen?

 3. Vad hade den för för- och nackdelar?

 4. När uppfanns den elektriska telegrafen?

 5. Varför kom den inte tidigare? Vilka förkunskaper krävdes?

 6. Beskriv funktionen.

 7. Hur kodades texten då den sändes? Hur avkodades den i andra änden?

 8. Vad fick telegrafen för konsekvenser för samhället?

 9. Hur gjorde man för att skicka textmeddelanden före telegrafernas tid?

 10. Vilka andra typer av kommunikation över stora avstånd hade man före telegrafens tid? Vad kunde man skicka för typ av meddelanden med respektive teknik?

 11. Tänk dig att du lever i en värld utan telegraf. Det vill säga i en värd där ingen information skickas i elektriskt ledande trådar. Beskriv en dag i ditt liv.

Radio

Radio och TV, Tekniska museet i Stockholm Fler länkar finns i menyn till vänster.

How Radio broadcast works, Youtube

How a Crystal Radio Works, Youtube Intressant, men det kan vara svårt att hänga med på alla delar av beskrivningen.

 1. När utvecklades radiokommunikationen?

 2. Vad var nytt med radiokommunikationen?

 3. Hur fungerar sändare och mottagare? Vad har frekvensen, till exempel 107,3 MHz, med det hela att göra?

 4. Vilka andra produkter är en vidareutveckling av radiomottagare och sändare?

 5. Vilken konsekvens fick radiokommunikationen för samhället? Utred.

 6. Tänk dig att du lever i en värld utan radiokommunikation. Beskriv en dag i ditt liv.

Dator

Om datorns historia på KTH

Prezi presentation om datorns historia

Beskriv datorns utveckling från Charles Babbage:s maskin till den moderna datorn. Ange årtal för olika tekniska genombrott.

Se till att få med:

 1. Charles Babbage

 2. hålkortsmaksiner

 3. relä

 4. elektronrör (eng. vacuum tube)

 5. integrerad krets

 6. mikroprocessor

Avslutande fråga:

 1. Tänk dig att du lever i en värld utan datorer. Beskriv en dag i ditt liv.