820 nya idéer

Mål med lektionen

Lära metoder att få nya idéer med. Praktisera metoderna. Reflektera över metoderna.

Innehåll

Sex tänkarhattar

Sex tänkarhattar (eng. six thinking hats) av Edward de Bono.

Alla i gruppen har samma färg på hatten samtidigt.

Vi använder den gröna hatten.

Det är lätt att fastna i gamla hjulspår (gamla idéer).

Vi testar olika tekniker för att ta oss ur hjulspåren och se saker ur en annan synvinkel.

Expertgrupper

Undervisningsgrupper

Sammanfattning och utvärdering