000 Arduino start

Jag kommer att referera till boken Arduino projects book lite slarvigt som boken.

Det är mycket att läsa i boken så här följer en förkortad version.

Nedan beskrivs vad som behöver göras före första projektet.

1 fäst Arduino på plattan

Gör bild 1 - 6 på sidorna 12 och 13, men se till att kopplingsbordet (eng. breadboard) i bild 6 blir vänt som i bilden nedan men nummer 1 uppåt. Det kommer att underlätta kopplandet senare.

Arduino & breadboard, mounted

2 Installera mjukvara på datorn

Ladda ner och installera Arduino IDE för Windows 10 eller från Arduino IDE för valfritt operativsystem.

3 Testa programmet Blink

Gör som på sidorna 18 och 19 i boken för att skicka över ett färdigt program. Eller följ den kortfattade beskrivningen nedan.

  1. Koppla Arduino till dator med USB-kabel.

  2. Starta Arduino IDE på datorn

  3. Klicka: Tools -> Board -> Arduino Uno, för att välja din Arduino

  4. Klicka: Tools -> Serial Port -> Välj COM med högst nummer (antagligen rätt)

  5. Klicka: File -> Examples -> 01. Basics -> Blink, för att öppna exempelprogram. Öppnas i nytt fönster.

  6. Klicka: Upload (pil åt höger långt upp till vänster), för att ladda över programmet till Arduino.

  7. Koden laddas över till Arduino och körs. En LED blinkar. Antagligen gjorde den redan det.

  8. Ändra på koden så att blinkandet sker i ett annat tempo. Skicka över koden och se att det verkar fungerar.

Klart!