880 datorns funktion

väv

Weaving på Wikipedia

hålkort

3:24, totalt 10 min

frågor

 1. När gjorde Jacquard vävstolen med hålkort?

 2. Hur vävs en duk eller matta utan hålkort?

 3. Hur fås mönster då man väver utan hålkort?

 4. Vad används hålkorten till i vävstolen?

 5. Vad har hålkort med datorer att göra?

relä (eng. relay)

1:43, totalt 10 min Om relä på wikipedia

frågor

 1. Hur ska en glödtråd kopplas ihop med ett batteri för att glödtråden ska lysa? Rita.

 2. Beskriv ett så enkelt relä som möjligt. Rita och förklara hur det fungerar.

 3. När behövs reläer? Ge exempel på hur de kan användas.

elektronrör (eng. vacuum tube)

3:50, totalt 10 min

Om elektronrör på wikipedia

PANK - Positiv Anod, Negativ Katod

rectify - likrikta

frågor

 1. Hur kan ett vakuumrör användas som en strömbrytare.

 2. På vilka sätt är vakuumrör bättre strömbrytare än reläer?

transistor

5:59, totalt 25 min

silicon, Si - kisel

semiconductor - halvledare

P - fosfor

B - bor

frågor - transistor

 1. Varför är kisel, Si, en halvledare.

 2. Varför leder metaller elektrisk ström bra?

 3. Förklara dopning. Vad är n-dopning, respektive p-dopning?

 4. Vad är "depletion layer"?

 5. Hur fungerar en transistor som en strömbrytare? Rita och förklara.

 6. Vad finns det för fördelar med att använda transistorer istället för reläer eller elekronrör som strömbrytare?

 7. Vad används transistorer till idag?

 8. Tänk dig en dag utan transistorer. När du vaknar är alla transistorer borta. Beskriv din skoldag.

hur en dator adderar tal

14:26, totalt 30 min

gate - grind

frågor - hur en dator adderar tal

 1. Hur kan man koppla två transistorer för att få en OR-grind?

 2. Hur kan man koppla två transistorer för att få en AND-grind?

 3. Skriv decimaltalen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 som binära tal.

 4. Skriv decimaltalet 11 som binärt.

 5. Addera de binära talen 100 och 010. Kontrollera ditt svar genom att först omvandla till decimaltal och sedan addera.

 6. Addera de binära talen 110 och 111. Använd minnessiffra. Jämför med.

     53
    +19
    ---
  
     1
     53
    +19
    ---
     72