057 slingor loop

Snart kommer samma slingor med funktionen loop() som med while- och for-slingor.

Men först ett annat exempel som visar på hur funktionen loop() fungerar.

Flödesdiagram

Exempel på evighetsprogram

 // global variabel 
 // finns i setup och loop
 int i = 1;

 void setup() {
   Serial.begin(9600);
 }

 // funktionen loop anropas om och om igen av Arduinon
 void loop() {
   Serial.println(i);
   i = i + 1;
 }

Utskriften blir:

 1
 2
 3
 ...
 32 766
 32 767 (största möjliga int)
 -32 768 (hoppar till minsta)
 -32 767
 -32 766
 ...
 -1
 0
 1
 2
 ...

Anledningen till att -32 768 kommer efter 32 767 är att de som gjort programmeringsspråket C har bestämt att det ska vara så.

För att få stopp på utskriften kan man använda sig av en if-sats och bara skriva ut i som är mindre än 4.

Skriv ut 1, 2, 3

Observera att flödesschemat ser nästa lika dant ut som för while-slingan eller for-slingan. Nu leder dock pilen med nej tillbaka till frågan.

 // global variabel 
 // finns i setup och loop
 int i = 1;

 void setup() {
   Serial.begin(9600);
 }

 // skriv ut 1, 2, 3
 // funktionen loop anropas om och om igen av Arduinon
 void loop() {
   if (i < 4)
   {
     Serial.println(i);
     i = i + 1;
   }
 }

Jämför med koden för while.

Skriv ut 3, 5, 7

 // global variabel 
 // finns i setup och loop
 int i = 3;

 void setup() {
   Serial.begin(9600);
 }

 // skriv ut 3, 5, 7
 // funktionen loop anropas om och om igen av Arduinon
 void loop() {
   if (i < 8)
   {
     Serial.println(i);
     // öka med två
     i = i + 2;
   }
 }

Skriv ut 10, 7, 4, 1

 // global variabel 
 // finns i setup och loop
 int i = 10;

 void setup() {
   Serial.begin(9600);
 }

 // skriv ut 10, 7, 4, 1
 // funktionen loop anropas om och om igen av Arduinon
 void loop() {
   if (i > 0)
   {
     Serial.println(i);
     // minska med 3
     i = i - 3;
   }
 }