014 Arduino projekt 14

Sidor 144 - 155.

Koppla enligt figurer på sidan 147.

Komponenter

  • vridpotentiometer, 10 kohm

Mål

Läs värden från Arduinon in i ett program på datorn. Se mer under förberedelser.

En vridpotentiometer används för att skapa värden som Arduinon kan skicka till datorn.

Dessa värden skickas till programmet Processing där de används för att sätta bakgrundsfärgen på en bild som visas på skärmen. Du skriver kod som körs av programmet Processing.

Kod - Arduion

Kod för Arduinon på GitHub

Förberedelser och kod - Processing

Ladda ner den senaste versionen av Processing.

Extrahera i mappen Program på datorn.

I mappen som heter ungefär processing-3.5.4-windows64-1" finns en annan mapp som heter *processing-3.5.4. I den senare mappen ligger program-filen processing. Dubbelklicka för att starta programmet. Programmet ser ut ungefär som nedan.

Spara filen, lämpligtvis på samma ställe som du sparat filen med koden till Arduinon.

Kod till processing på GitHub

Mer att läsa om Processing

Getting started

Overview

Tutorials

Test

Ladda ner koden till Arduinon och starta programkörning.

Klicka på debug, se figur nedan.

Ett nytt fönster som visar Arduinologgan öppnas, se figur nedan.

Bakgrundsfärgen kan ändras genom att vrida på vridpotentiometern.