830 teknikutvecklingsprocessen

Introduktion

10 min

IT

 • mobila enheter kopplade till internet

 • internet of things (IoT)

 • virtuell verklighet (VR)

 • augmented reality

 • mängder av data lagras och analyseras

 • robotar och smarta maskiner

 • artificiell intelligens (AI)

 • 3D-printer

 • betalning

sjukvård

 • odla organ

 • genteknik

 • stoppa åldrandet

 • styra proteser

 • exo-skelett

transport

 • självkörande: bilar, flygplan, båtar, …

 • bränsle för bilar, batteri, vätgas

 • rymdresor

 • drönare

bostäder

 • passivhus

 • gröna ytterväggar

 • fönster med solcellar

mat

 • genmodifierade grödor ger t.ex. högre avkastning

 • odla i haven

energi

 • vattenkraft, vågkraft

 • vindkraftverk

 • solceller

 • kärnkraftverk, fission, fusion

material

 • grafen

 • smarta material

 • nya, kläder av trä …

miljö

 • återvinning

länkar för inspiration

Sientific American, Top ten emergin technologies of 2015

MIT, breaktrough technologies 2015

Forbes, Top 10 Strategic Technology Trends For 2015

Forbes, Top 10 Strategic IT Trends For 2015

New Scientist

Live Science

Gizmag

Önskade tekniska och vetenskapliga genombrott för en hållbar global värld.

Teknikutvekling i grupp

40 min

 1. Välj ett ämnesområde.

 2. Hitta ett behov eller skapa ett.

 3. Gör alla stegen i teknikutvecklingsprocessen enligt häftet, från behov till återvinning.

ytterligare krav

 1. Tidplan. Gör en grov tidsplan från idé till återvinning.

 2. Ekonomi. Gör en grov ekonomisk kalkyl. Kostnader och intäkter. En tekniker kostar företaget cirka 1 Mkr per år. Det inkluderar lön och lokaler. Ingenjörer kostar mer.

 3. Konkurrenter. Vilka konkurrenter finns? Vad gör de? Vilka produkter har de? På vilket sätt är er produkt unik?

Tips

Tänkarhattar

Använd tänkarhattarna från föregående lektion, till exempel i nedanstående ordning. Utse en i gruppen som bestämmer vilken hatt som ska vara på.

 1. Grön: nya idéer

 2. Gul: optimism och hopp

 3. Röd: känslor och intuition

 4. Vit: fakta och information

 5. Svart: hot, risker och faror

 6. Blå: tänkande och kontroll

Tekniker för att få idéer

Använd teknikerna att få nya idéer från föregående lektion.

 • brainstorming

 • brainwriting

 • KJ-Shiba

 • slumpmetoden

 • ytterlighetstänkande

 • Osborns idésporrar

Redovisning

30 min

5 minuter per grupp.

krav

 • Presentera produkten eller tjänsten.

 • Redovisa hela teknikutvecklingsprocessen från idé till återvinning.

 • Reflektion: Hur arbetade ni? Vad gick bra? Varför? Vad var svårt? Varför?

 • Innehållet är viktigt, men försök att få ett fint utseende också. Använd gärna Power Point eller annat presentationsprogram.

Reflektion och utvärdering

5 min

 • Lärde ni er något? Vad?

 • Kan det göras bättre? Hur?

Buffert

Svara på instuderingsfrågor i häftet.