008 Arduino projekt 8

sidorna 86 - 93

Koppla enligt figurerna på sidan 88.

Komponenter

  • tilt switch
  • LED 6 röda
  • resistor 6 x 220 ohm, 1 x 10 kohm

Mål

Göra ett digitalt timglas med en lutningsbrytare, (eng.) tilt switch.

Kod

Kod på GitHub

Test

Testa att timglaset fungerar.