015 Arduino projekt 15

Sidorna 156 - 161.

Koppla enligt figurerna på sidan 158, se även nedan under mål.

Jämför med projekt 9 och 10 där en transistor används som strömbrytare och där en h-brygga används för att styra en motor.

Komponenter

  • Optocoupler, 4N35
  • resistor 220 ohm
  • pryl med tryckknapp som ska styras med Arduinon

Mål

Du behöver en elektronisk pryl med en strömbrytare. Obs, ta en pryl som du inte är rädd om. Garantin kommer att förstöras. Har du otur så förstör du din pryl också.

Du ska koppla in dig på båda sidor om strömbrytaren och få strömmen att gå mellan kontakterna med hjälp av Arduinon utan att strömbrytaren sluts på riktigt.

Har du ingen elektrisk pryl som du kan använda så kan du göra nedanstående koppling istället.

Kod

Kod på GitHub

Test

Testa att du kan slå på din elektriska pryl med hjälp av Arduinon och octocouplern.

Läs mer

Datablad optocoupler 4N35