313 pneumatiska system

Instuderingsfrågor följer efter filmerna.

E - översiktligt

C - utförligt

A - utförligt och nyanserat

1. Pneumatisk kran

Beskriv hur man kan få kranen att röra sig med hjälp av sprutorna. Förtydliga din beskrivning med en skiss.

2. Vad gör kompressorn?

3. Vad passerar luften på vägen från kompressorn till verktyget?

A. Vad gör filtret?

B. Vad gör regulatorn?

C. Vad gör lubrikatorn (eng. lubricator)?

D. Vad gör ventilen (eng. valve)

4. Hur kan man kontrollera ventilen med hjälp av en Arduino (eller PLC)

5. Hur fungerar en pneumatisk cylinder (actuator)?

Kraft

F = p A

F är kraft [N]

p är tryck [N/m2]

A är tvärsnittsarea

1 bar = 100 000 Pa

1 Pa = 1 N/m2

Tryck i bildäck

Lufttrycket är ca 1 bar.

Tryckmätare visar hur mycket högre trycket är än det omgivande lufttrycket.

tomt däck: 1 bar i däck, 0 bar på mätaren

fyllt däck: 3 bar i däck, 2 bar på mätaren

fyllt cykeldäck: 4 bar i däck, 3 bar på mätaren

6. Rita en pneumatisk cylinder med vertikal orientering.

Hur stor last kan din pneumatiska cylinder lyfta? Du har tillgång till luft som har trycket 8 bar.

Fördelar och nackdelar

7. Fördelar och nackdelar

A. Vilka fördelar har pneumatiska system jämfört med hydrauliska system?

B. Och vilka nackdelar?

C. Varför är det en fördel eller nackdel?

Mer fakta i filmen nedan. Kolla vid tiden 7.22 och 11.00

8. Användning. Ge tio exempel. Helst med så stor spridning som möjligt.

Sök egen fakta.

A. Var används pneumatik? Varför används inte hydraulik istället? Beskriv verktygets funktion.

B. Var används hydraulik? Varför används inte pneumatik istället? Beskriv verktygets funktion.

9. Extra

Hur fungerar en kompressor?