840 mjölk

Centralt innehåll C9

Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.

Mål 7

E

Eleven redogör översiktligt för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriver översiktligt hur samhälle och teknik samspelar.

C

Eleven redogör utförligt för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriver utförligt hur samhälle och teknik samspelar.

A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriver utförligt och nyanserat hur samhälle och teknik samspelar.

Anteckningsteknik

Gör mindmap.

Introduktion

Ko eller kviga får kalv ⇒ mjölkko ⇒ råmjölk

förr

separering ⇒ grädde och skummjölk

mjölken kyls ⇒ grädden flyter upp

jämför: olja flyter på vatten eller luftbubblor stiger i vatten

separering med hjälp av centrifug, jämför konstgjord gravitation med hjälp av rotation

grädde ⇒ kärnas till smör och kärnmjölk

kärnmjölk används till matlagning

idag

Kärnmjölk blir ost.

Mjölkens färd från ko till bord.

Förr

En ko per hushåll.

Självhushåll.

Kon äter ute på sommaren och överlever på vintern.

Lite senare

Mer än en ko ⇒ överskott ⇒ kontanter

Problem

 • Behöver mycket mat. ⇒ Foder

 • sjukdomar

 • mycket gödsel ⇒ gödsel på åker ⇒ foder

Överskott transporteras i mjölkkruka med id.

Mjölkkruka

Lastbilar från olika tider.

Tappas på glasflaskor. Säljs till icke jordbrukare.

Problem

bakterier i mjölken ⇒ Pastörisering

Louis Pasteur

 • låg, 72°C, 15 sek, kyl snabbt

 • hög, 84°C

 • ultra 140°C 2-4s ⇒ kan förvaras varmt i månader

nackdel: dödar bra bakterier

Mjölkflaskor, bild.

Distribution

tetrapak Tetrapak - patent

Ruben Rausing

Från livsmedel i lösvikt till livsmedel i konsumentförpackning.

Tetra Pak historia

Problem

 • Hur ska tetrapaken fyllas? Mjölken skummar.

Lösning

Elisabeth Rausing gör korv. ⇒ Fyll mjölk på samma vis utan att vidröra mjölken och tillföra bakterier.

Film som visar idéen för hur tetrapaken viks och fylls. Till 15:49 som längst.

Problem

 • Behöver plastad papp som man kan trycka på. Det ska inte ge smak, läcka eller släppa igenom ljus. Finns ej 1944. Kom knappt 10 år senare.

 • Formen gör tetrapaken svår att stapla och transportera.

 • 1952 levereras den första Tetra Pak maskinen till Lundaortens Mejeriförening.

Vik Tetra Pak

 • A4

 • tejp

 • sax, men bara för att klippa tejp

Vidareutveckla till Tetra Brik

stapelbar som tegelsten

Vik, 4 o 4

 • A4

 • tejp

 • sax

Logistik

materialförsörjning

Exempel

 • Biltillverkning, inga lager

 • Militär t.ex. Karl XII. Mat, ammunition, bränsle, …

Utveckla Tetra Pak:en

4 o 4 (5 min)

praktisera teknikutvecklingsprocessen

 1. design

 2. tillverkning

 3. försäljning

 4. avveckling

Varje grupp redovisar kort.