301 tema energiöverföring

Tema: mekanik, pneumatik och hydralik

Centralt innehåll

1

Principer och tekniker för mätning och registrering av prestanda i mekaniska, pneumatiska, hydrauliska och elektriska system.

3

Principer och samband för mekaniska, hydrauliska, pneumatiska och elektriska transmissionssystem för energiöverföring.

6

De matematiska och fysikaliska förutsättningarna och de teknikvetenskapliga grunderna för energiöverföring i olika system med betoning på analys, beräkningar, simuleringar och rimlighetsbedömningar.

8

Mätteknik, till exempel principer för mätgivare och komponenter, mätning av olika storheter, användning och tolkning av resultat.

Betygskriterier

Samtliga betygskriterier kan tillämpas

Plan

Genomgångar

Filmer

Instuderingsfrågor

Skriftligt prov

Studiegrupper?!

Tidplan

v 12, 13, 15, 16

v 17 prov