301 tema energiöverföring

Tema: mekanik, pneumatik och hydraulik

Centralt innehåll

1

Principer och tekniker för mätning och registrering av prestanda i mekaniska, pneumatiska, hydrauliska och elektriska system.

3

Principer och samband för mekaniska, hydrauliska, pneumatiska och elektriska transmissionssystem för energiöverföring.

6

De matematiska och fysikaliska förutsättningarna och de teknikvetenskapliga grunderna för energiöverföring i olika system med betoning på analys, beräkningar, simuleringar och rimlighetsbedömningar.

8

Mätteknik, till exempel principer för mätgivare och komponenter, mätning av olika storheter, användning och tolkning av resultat.

Betygskriterier

Samtliga betygskriterier kan tillämpas, se kursplan på Skolverket.

Plan

Genomgångar

Filmer

Instuderingsfrågor

Skriftligt prov

Studiegrupper?!

Tidplan

v 12, 13, 15, 16

v 17 prov