006 Arduino projekt 6

Sidorna 70 - 77.

Koppla enligt figurerna på sidorna 72 och 73.

Komponenter

  • Piezo
  • fotoresistor
  • resistor 10 kohm

Mål

Ett enkelt musikinstrument.

Instrumentet kalibreras under de första 5 sekunderna vid uppstart av programmet. Reset-knappen kan användas för att starta om programmet. För handen nära fotoresistorn och långt ifrån fotoresistorn. Sedan kan du spela med handen i detta intervall.

Teori - spänningsdelning

Se teori om spänningsdelning på projekt 4.

Kod

Kod på GitHub

Test

Testa om du kan spela en enkel melodi.