065 definiera funktioner

Istället för att upprepa samma kod på flera ställen i ett program kan man skriva en funktion istället som man kan anropa på flera ställen i koden. Se exempel nedan.

 void setup() {
   Serial.begin(9600);
   // anrop av egen funktion
   printHello(); //utskrift: Hej och välkommen!
   printHello(); //utskrift: Hej och välkommen!
   // anrop av egen funktion med parameter
   printHello("Arduino"); //utskrift: Hej Arduino!

   Serial.print("3 + 5 = "); //utskrift: 3 + 5 =
   // anrop av funktionen add med parametrarna 3 och 5
   Serial.println(add(3, 5)); //utskrift: 8
 }

 void loop() {

 }

 // definition av funktion
 void printHello()
 {
   Serial.println("Hej och välkommen!");
 }

 // definition av funktion som tar parameter name
 void printHello(String name)
 {
   Serial.print("Hej ");
   Serial.print(name);
   Serial.println("!");
 }

 // definition av funktion
 // som tar två parametrar x och y
 // och returnerar summan av talen
 int add(int x, int y)
 {
   return x + y;
 }