881 framtidens infrasystem

Uppgift

totalt: ca 40 min

ramar

 • i grupp

 • redovisning 2 min per grupp

 • begränsad tid 20 min

 • hela teknikutvecklingsprocessen: design, tillverkning, försäljning, avveckling

 • tänkar hattar, grön på

 • sätt att få nya idéer

mål

 • utveckla framtida infrasystem

 • förbättra ett befintligt

 • eller uppfinn ett nytt

presentera

 • Varför är det ett viktigt infrasystem? Sälj er idé.

 • själva systemet

 • gärna med presentationsprogram, snyggt

 • Hur påverkas samhället?