009 Arduino projekt 9

Sidor 94 - 101

Koppla enligt figurer på sidan 96. MOSFET-transistorn är av n-typ. För att tolka symbolen i boken se figur på wikipedia.

Komponenter

  • MOSFET (pnp, n-type)
  • resistor 10 kohm
  • diod
  • DC-motor
  • batteri 9V, med fäste
  • switch

Mål

En motor ska slås av och på med hjälp av Arduinon. Motorn har egen strömförsörjning.

Intressant då kopplingen visar hur man kan styra t.ex. en motor som behöver större ström (eller effekt) än Arduinon kan ge.

Idé

  1. Trycker ner strömbrytaren
  2. Arduinon registrerar detta med hjälp av spänningsdelning
  3. Arduinon skickar ström till MOSFET-transistorn som fungerar som en strömbrytare för motorn.

Nackdel

Med hjälp av MOSFET-transistorn kan man inte få likströmsmotorn att gå andra hållet. Detta löses med hjälp av en så kallad H-brygga i projekt 10.

Kod

Kod på GitHub

Test

När du trycker på knappen ska motorn snurra. När knappen är uppsläppt ska motorn stanna.