870 När Sverige blev rikt

Arbetsgång

  • Läs instuderingsfrågor. Behåll häftet uppslaget.
  • Förbered för tankekarta på A3.
  • Se filmen och för anteckningar.
  • Svara på instuderingsfrågor.
  • Läs texten i häftet och skriv bättre svar på frågorna.

Studieteknik

Tips om studieteknik på gymnasieguiden

Plugga bättre med Utbildnings Radion

Mindmap

Om att göra mindmap på wikihow

Flödesdiagram

Om att rita flödesdiagram

Tidslinje