850 vad styr utvecklingen

Behov och vinstintresse

Läkemedel

Politik

exempel?

Förutsättningar - före sin tid

Drejskiva i stället för hjul i fordon. Bra vägar saknas.

Statisk elektricitet ca 600fKr. Bärnsten.

Leonardo Da Vinci 1452 - 1519

Krig

Utvecklingstrycket är högt.

WW1 - första världskriget

BBC listar 10 uppfinningar.

Kemiska stridsmedel.

WW2 - andra världskriget

Datorn

Knäcka krypton.

Kärnkraft

Manhattanprojektet ger atombomben.

Jetmotorn - 1937

Tyska Me 262 1944. 5:1

Missil

Tyska V-2

Radar

Hur fungerar radar?

Penicillin

Mer om penicillin på Wikipedia

Radionavigering

Tryckkarbiner

Höghöjdsflygning gav syrebrist. Transportplan. Civil produktion av passagerarplan.

källa

Lek

grottmålningar

pigment behövdes

fyrverkeri

cykel

Om cykelns historia på Wikipedia

bil

Om bilens historia på Wikipedia

1:a kommunikationssatelliten 1962

Lathet - bekväm