000 snabb intro

Länk till ditt klassrum i TinkerCad

Du behöver ange "nickname". Det får du av din lärare.

Skapa en ny krets

Gör som i bilden nedan.

 1. Klicka på Circuit
 2. Klicka på Create new Circuit

1 diod

Koppla enligt figuren nedan.

Låt resistorn vara 220 ohm, så lyser dioden lite starkare.

Diodens anod måste kopplas närmast batteriets pluspol för att den ska lysa.

Testa genom att klicka "start simulation", se pil i figur.

2 diod tänds med knapp

 • Knapp nere - diod tänd
 • Knapp uppe - diod släckt

Koppla enligt figur. Resistorn är 220 ohm.

Testa genom att klicka på "Start Simulation". Håll sedan ner knappen i kretsen för att tända dioden.

3 styrka på diod styrs med vridreglage

Koppla enligt figuren nedan. Resistorn är 220 ohm. Vridpotentiometern är 10kohm, men det är inte så noga egentligen.

Skriv in koden som visas i bilden. Samma kod visa nedan. Rader som börjar med // behöver du inte skriva in.

 void setup()
 {
   // koppla led till pin 10
   pinMode(10, OUTPUT);
 }

 void loop()
 {
   // läs vridpotentiometerns läge (vridbart reglage)
   // värde ligger i intervallet 0 till 1023
   // dividera med 4 så att intervallet blir 0 - 255
   // sätt detta värde till led
   // spänning i intervallet 0 - 5 V
   analogWrite(10, analogRead(A0) / 4);
 }

Testa att diodens ljusstyrka ändras då du vrider på vridreglaget.