311 hydraliska system

CAT385-Raupenbagger.jpg
By CC BY-SA 3.0, Link

Instuderingsfrågor följer efter filmerna.

1. Hydraliska system

Rita och förklara hur ett hydrauliskt system fungerar. Hjälpfrågor följer.

A. Hur går det till då kolven flyttas i cylindern?

B. Varför behövs kontrollventilen (eng. control valve)?

C. Hur går det till då man växlar mellan arbetsläge och viloläge?

Enklare förklaring på svenska:

2. Kraftmoment

Arbetsgång vid problemlösning med kraftmoment:

  1. Frilägg. Det vill säga rita bara ett föremål.

  2. Rita ut krafter som verkar på det ritade föremålet.

  3. Välj momentpunkt. Välj smart, så att en obekant försvinner.

A. Gungbräda. En 4 meter lång planka ligger på en bock. Ett barn sätter sig i ena änden. Var ska den vuxna sätta sig för att jämvikt ska råda? Barnet väger 20 kg och den vuxne väger 60 kg.

B. En trampolin byggs med hjälp av en planka. Med hur stor kraft påverka stenen plankan? Personen väger 70 kg.

3. Tryck

Tryck p [N/m2], [Pa]

p = F / A

F kraft [N]

A area [m2]

A. Beräkna trycket under en mjölkpaket.

4. Domkraft (eng. hydralic jack)

Viktiga fakta:

  • Trycket i en vätska fördelar sig till alla delar av vätskan.

  • Trycket i en vätska är lika stort i alla riktningar.

  • Vätskor kan ej tryckas ihop. (De trycks bara ihop lite, och det bortser vi ifrån.)

A. Vad används en domkraft till?

B. Förklara hur en domkraft fungerar. (E: översiktligt, C: utförligt, A: utförligt och nyanserat (t.ex. längre skaft gör att ...; luft istället för olja gör att ...))

C. Måttsätt din domkraft.

D. Hur stor blir F2 när du trycker på handtaget?

E. Hur tunga föremål kan du lyfta med din domkraft?

F. Hur mycket lyfts cylinder 2 (eng. piston 2) då handtaget trycks ner? (C)

G. Utveckla din domkraft så att större last kan lyftas. (C - A)

H. Ge alla mått en bokstavsbeteckning istället för värden. Hur tunga föremål kan du lyfta med din domkraft? Hur mycket lyfts cylinder 2 (eng. piston 2) då handtaget trycks ner? (A)

5. Fördelar

A. Vilka fördelar finns med hydraliska system? (E) Hur tror du att fördelen uppnås? (C - A)

B. Var förekommer det hydraliska system? (E) Varför? (C - A) Kanske behöver du fler källor än filmen ovan.