060 variablers synlighet o räckvidd

Exempelkoden förklarar skillnaden på globala och lokala variabler.

 // global variabel som finns tillgänglig i hela programmet
 int global = 200;

 void setup() {
   Serial.begin(9600);

   Serial.print("global: ");
   Serial.println(global);

   // lokal variabel som bara finns i setup()
   int lokal = 30;
   Serial.print("lokal: ");
   Serial.println(lokal);
 }

 void loop() {
   if (global == 200)
   {
     Serial.print("global: ");
     Serial.println(global);
     global = 201;
   }

   // Raden nedan godkänns ej, ger följande felmeddelande:
   // ´lokal´ was not declared in this scope
   lokal = 80; // error
 }