314 elektriska system

Likströmsmotor

DC-motor.

1. Hur fungerar en likströmsmotor? Delfrågor följer.

2. Magnet

A. Rita två magneter som trycker bort från varandra. Var noga med syd- och nordändans orientering.

B. Rita två magneter som dras mot varandra.

C. Hur kan man få en magnet att rotera?

3. Elektromagnet

A. Rita hur du kan koppla för att få en elektromagnet.

B. Varför blir batteriet och elektromagneten varma?

C. Hur kan man få en elektromagnet att rotera? Rita och förklara.

D. Varför behöver man byta på strömmens riktning?

E. Hur byter man på strömmens riktning?

F. Hur kan motorn ändras för att bli bättre? (Mer effektiv, snabbare, ...) Rita och förklara varför motorn blir bättre med den föreslagna förändringen.

Generator

Byt batteriet mot en glödlampa, samt sätt en vev på den delen av motorn som roterar. Rotera motorn med hjälp av veven. Nu bildas ström och lampan lyser.

4. Elektroner i rörelse

Hur påverkas elektroner som rör sig av magnetfält? Se bara filmen nedan fram till 2 minuter.

Alternativ film på svenska. Men inte lika bra

5. Generator

A. Rita en figur som visar hur man kan få en lampa att lysa med hjälp av en magnet och en sladd.

B. Förbättra din generator så att en roterande rörelse kan användas. Den roterande rörelsen kan till exempel komma från roterande blad i ett vindkraftverk, roterande propeller i ett vattenkraftverk, eller roterande turbin som drivs av ånga. Facit i filmen nedan.

Elektromagnet

Elektromagnet med en spik, koppartråd och ett batteri.