4100 Unit test

Nu är det dags att göra automatiska test för kod, så kallade Unit test.

Uppgift

Öppna din lösningar av övning 2.3 i läroboken. Lägg till unit test för klasserna Bank, Sparkonto, och Lånekonto.

Läs nedanstående guide för att se hur du ska göra för att sätt upp testen. Det är lämpligt att börja med Sparkonto. Gör klart testen för denna klass. Lägg därefter till övriga klasser. Mer om det nedan. Unit test basics, Microsoft

Skriv därefter flera testmetoder för varje klass. Tanken är att testen ska garantera att klassen fungerar som den ska i alla tänkbara fall. Försök att hitta på test som din kod inte kommer klara. I arbetslivet kan det vara olika personer som skriver testen och som implementerar de riktiga klasserna.

Skriv en testmetod i taget. Kör därefter alla test. Lös sedan eventuella problem och kör samtliga test igen.

Skriv dokumentation för alla metoder under tiden som du skriver test för metoderna.

Exempel på ett test för klassen Sparkonto följer.

 [TestClass()]
 public class SparkontoTests
 {
   [TestMethod()]
   public void GilltigInsättning()
   {
     // arrange
     Sparkonto konto = new Sparkonto("11", 1);
     double belopp = 1000;
     double förväntadBehållning = 2000;

     // act
     konto.Insättning(belopp);
     konto.Insättning(belopp);

     // assert
     Assert.AreEqual(förväntadBehållning, konto.Behållning);
   }

   [TestMethod()]
   public void NästaTest()
   {
     //arrange
     // ...

     // act
     //...

     //assert
     //...
   }
 }

Mer information

Getting started with unit testing, Microsoft

Walkthrough: Creating and Running Unit Tests for Managed Code, Microsoft