0010 Installera JDK och Greenfoot

Utvecklingsmiljön Greenfoot och JDK

Ladda ner och installera Greenfoot med JDK inkluderat JDK står för Java Development Kit.

Följ instruktionerna.