Miniräknare

Sida för kursen matematik 2a.

Tips för prov

Inför prov på kapitel 1.1 - 1.3 på fredag 13/10.

Redovisa lösningar på alla tal. För högre betyg ska redovisningarna vara bättre.

Hoppa över uppgifter som är svåra. Gå tillbaka till dessa när du löst de andra uppgifterna.

Om du kör fast. Rita figur. Rita en graf. Gör värdetabell. Hitta på ett enklare problem som du löser. Sedan kanske du klarar det ursprungliga problemet.

När du är klar med hela provet räknar du det igen på ett nytt papper.

Jämför svaren på uppgifterna. Är det samma har du nog räknat rätt. Är svaren olika räknar du igen på ett nytt papper.

Kontrollera att du har skrivit svar på alla uppgifter, samt redovisat en lösning.

Läsinstruktioner

Kolla på de tre övningsproven som ni har gjort.

Sammanfattning s 81, men ej linjära ekvationssystem

Kan du det här på sidan 82, men ej linjära ekvationssystem

Diagnos 1 på sidan 83, men bara 1 - 11

Blandade övningar s 84 - 91, men ej linjära ekvationssystem

1A sidan 84 - 87 Gör EJ: 5, 25,

1B sidan 88 - 91. Gör EJ: 2, 5, 11, 15, 18,