0180 Pacman

En förenklad version av Pacman kommer att implementeras.

Banan kommer att läsas in från fil.

Nu till lösningen steg för steg.

Lägg till klasser enligt figuren ovan.

Klassen Food

Konstruktor

 ny bild med storleken 4 x 4
 sätt färg till vit
 fyll en cirkel med diametern 4
 anropa setImage

Klassen Wall

Konstrukor

 /**
 * A blue rectangle.
 * @param width, the width counted in number of cells
 * @param height, the height counted in number of cells
 * @param cellSize, the size of a cell
 */

 // ny bild med storleken width * cellSize o height * cellSize
 // sätt färg till RGB(0, 0, 140)
 // fyll bild med denna färg
 // anropa setImage

Pacman

Kopiera de tre bilderna på pacman från Itslearning.

Välj lämplig bild. Mer instruktioner följer längre ner.

Textfilen levelOne.txt

Kopiera filen levelOne.txt från Itslearning till din projektmapp.

Eller ...

Skapa en fil som heter levelOne.txt Fyll den med följande innehåll:

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 x............xx............x
 x.xxxx.xxxxx.xx.xxxxx.xxxx.x
 x.xeex.xeeex.xx.xeeex.xeex.x
 x.xxxx.xxxxx.xx.xxxxx.xxxx.x
 x..........................x
 x.xxxx.xx.xxxxxxxx.xx.xxxx.x
 x.xxxx.xx.xxxxxxxx.xx.xxxx.x
 x......xx....xx....xx......x
 xxxxxx.xxxxx.xx.xxxxx.xxxxxx
 eeeeex.xxxxx.xx.xxxxx.x   
 eeeeex.xx..........xx.x   
 eeeeex.xx.xxx  xxx.xx.x    
 xxxxxx.xx.xeeeeeex.xx.xxxxxx
 teeeee....xeegeeex....eeeeet
 xxxxxx.xx.xeeeeeex.xx.xxxxxx
 eeeeex.xx.xxxxxxxx.xx.x   
 eeeeex.xx..........xx.x
 eeeeex.xx.xxxxxxxx.xx.x
 xxxxxx.xx.xxxxxxxx.xx.xxxxxx
 x............xx............x
 x.xxxx.xxxxx.xx.xxxxx.xxxx.x
 x.xxxx.xxxxx.xx.xxxxx.xxxx.x
 x...xx........p.......xx...x
 xxx.xx.xx.xxxxxxxx.xx.xx.xxx
 xxx.xx.xx.xxxxxxxx.xx.xx.xxx
 x......xx....xx....xx......x
 x.xxxxxxxxxx.xx.xxxxxxxxxx.x
 x.xxxxxxxxxx.xx.xxxxxxxxxx.x
 x..........................x
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ta bort två inledande blanksteg på varje rad.

Klassen MyWorld

Lägg till följande metod.

 /**
 * Läs från fil.
 * namnge fil att läsa från
 */
 public void readFromFile(String file)
 {
   //Det kan uppstå fel vid läsning från fil.
   //Försöker göra koden i try-blocket nedan. Om något går fel i 
   //try-blocket körs koden
   //i catch-blocket som följer direkt efter try-blocket nedan
   try
   {
     //Skapa ett objekt av klassen FileReader, med filnamnet 
     //som parameter.
     //Genom detta objekt ges möjlighet att skapa en ström av 
     //tecken från filen fil.
     //Om filen redan finns i samma mapp som programmet öppnas 
     //en kanal till den. 
     //Om filen inte finns genereras ett fel som måste hanteras. 
     //Detta görs nedan i ett catch-block
     FileReader fr = new FileReader(file);

     //För att effektivisera läsningen från filen skapas en 
     //buffert. Kan då läsa från 
     //filen med jämna mellanrum istället för att läsa tecken 
     //för tecken.
     BufferedReader inFile = new BufferedReader(fr);

     //läs in texten från filen rad för rad och skriv ut den 
     //till terminalfönstret
     String row = inFile.readLine();
     int x = 0;
     int y = 0;
     while(row != null)
     {
       x = 0;
       //row.trim();//ta bort blanksteg
       if (row.length() != 0)//gör inget om det är blankrad
       {
         //System.out.println(row);
         char [] charsInRow = row.toCharArray();
         for(char c : charsInRow)
         {
           // Skriv din kod här

           // om c är lika med 'x'
             addObject(new Wall(1, 1, CELL_SIZE), x, y);
           // annars om c är 'p'
             // lägg till ny pacman på x, y
           // annars om c är '.'
             // lägg till ny mat på x, y

           x = x + 1;
         }
       }
       row = inFile.readLine();
       y = y + 1;
     }
   //stäng strömmen av data från filen
   inFile.close();
   }
   //fånga felet: filen hittas ej
   catch(FileNotFoundException nfe)
   {
   System.out.println("File not found");
   }
   //fånga övriga fel
   catch(IOException ioe)
   {
   System.out.println("error; "+ ioe);
   }
 }

Konstruktor

Implementera nedanstående.

 super(28, 33, 16);
 //gör bakgrundsbilden svart genom att
 //hämta bakgrundsbild
 //sätt färg till svart
 //fyll bakgrundsbilden

 // anropa readFromFile med "levelOne.txt" som parameter

Testa att din värld ser ut ungefär som världen ovan.

Klassen Pacman igen

Objektvariabler

 nextDirection är ett heltal
 score är ett heltal

Konstruktor

 anropa setRotation - för att peka vänster
 nextDirektion blir 180
 score blir 0

Metoden act

 anropa move
 anropa eat
 anropa animate

Metoden move

 om pil upp
   nextDirection = 270
 om pil ner
   nextDirection = 90
 om pil vänster
   nextDirection = 180
 om pil höger
   nextDirection = 0

 om canMove nextDirection
   setRotation nextDirection
   move 1
 annars om canMove getRotation
   move 1

Metoden canMove

 /*
  * @param direction 0, 90, 180 or 270
  */
 public boolean canMove(int direction)
 {
   // -1, 0, eller 1
   int deltaX = (int)(Math.cos(Math.toRadians(direction)));

   // - 1, 0 eller 1
   int deltaY = (int)(Math.sin(Math.toRadians(direction)));

   om vägg finns vid offset deltaX, deltaY 
     returnera false
   annars
     returnera true
 }

Metoden eat

 om vidrör mat
   ta bort mat
   öka poäng med 10
   visa ny poäng

Metoden animate

Lägg till en objektvariabel time. Låt den vara 0 från start.

Implementera följande.

 om time är 0
   visa bild 0
   öka time med 1
 annars om time är 1
   visa bild 1
   öka time med 1
 annars om time är 2
   visa bild 2
   sätt time till 0

Lägg till mer

Lägg till mer efter eget huvud.

Gå över skärmkant

Gå ut till vänster och kom in till höger och vise versa.

Spöken

Körsbär