4080 bio

Vi tänker oss en enkel biosalong med 30 stolar numrerade 0 - 29. Stolarna kan bokas.

Gör en form-applikation.

Steg ett

Klassen Stol

Klassen Stol ska hålla ordning på om den är bokad eller ej.

Den ska hålla ordning på telefonnumret till den som har bokat.

Nya stolar är obokade.

Uppgift 1

Skriv kod

Rita klassdiagram

Gör det i valfri ordning.

Steg två

Klassen Biosalong

Klassen Biosalong håller ordning på de 30 stolar som finns i salongen.

Det går att fråga om en stol med ett visst nummer är ledig.

Det går att boka en ledig stol, men inte en redan bokad.

Det går att få ut en läsbar lista med telefonnummer till alla som har bokat. Kan behöva ringa om det blir inställt.

Uppgift 2

Skriv kod

Rita klassdiagram

Rita objektdiagram

Gör det i valfri ordning

Snabb

Alt 1

Designa GUI för en telefonist som tar emot bokningar på telefon. Koda klart applikationen.

Alt 2

Designa ett GUI för en hemsida där man kan boka online.