0616 metoder 6

Gör först utan hjälpmedel. Titta sedan på gammal kod. Fyll i kod i metoden act nedan. Samt i metoden minsta längst ner. Kopiera koden nedan till en textfil i t.ex. anteckningar.

 public void act()
 {
   // 1. 
   // anropa move på giltigt vis

   // 2. 
   // anropa getX på giltigt vis
   // spara resultatet av anropet i en variabel som heter xKoordinat

   // 3. 
   // anropa setLocation på giltigt vis
 }

 public int getX()
 {
   // kod utelämnad
 }
 public void move(int distance)
 {
   // kod utelämnad
 }
 public void setLocation(int x, int y)
 {
   // kod utelämnad
 }

 // -------------------------------------
 // Koden nedan är given. Fyll i efterfrågad kod.
 // -------------------------------------

 public void act()
 {
   getSize();
   setSize(70);
   setSize(getSize());
 }
 // 4. 
 // Skriv giltiga metodhuvuden som fungera 
 // med anropen i act ovan
 // A.
 // metodhuvud för getSize()

 // B.
 // metodhuvud för setSize(70)
 // metodhuvud för 

 // C. Kontrollera att huvudet i A fungerar med anropet
 // setSize(getSize()). Om inte ändra.