7075 import

Kod från färdiga moduler kan göras på flera sätt.

Import på enkelt vis

Det enklaste är

  import random

Koden placeras högst upp i filen och ger tillgång till allt innehåll i modulen random.

Egna moduler

Koden i en fil blir en modul. Innehållet i filer kan importeras. Det blir likvärdigt med att klistra in all kod i modulen där importen sker.

Övriga sätt

Text kommer snart ...